OPĆE INFORMACIJE O MAJESTIC TRADE d.o.o.

MAJESTIC TRADE d.o.o., Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb
OIB: 03935664253

Adresa elektroničke pošte službe za korisnike: info@trepavice.hr.  Radno vrijeme službe za korisnike je radnim danom od 08 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, kao i državnim praznicima i blagdanima služba za korisnike ne radi.

Adresa elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: info@trepavice.hr.
Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore o kupoprodaji, i to od dana naznačenog na istima.

I UVODNE ODREDBE

I.a MAJESTIC TRADE d.o.o., kao Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove Uvjete Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice (kako je niže definirano) u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Posjećivanjem Internet stranice, ili pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine Prodavatelja ili, neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici Društva smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju, suglasni su s istima te ih prihvaćaju u cijelosti. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Upućuju se posjetitelji internet stranice na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na Internet stranici.

I.b Osim ukoliko nije drugačije određeno, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima poslovanja imaju niže navedeno značenje

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko Internet stranice registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u poslovnicu Društva obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.

obrt ima značenje kao u uvodnim odredbama.

MAJESTIC TRADE d.o.o., ima značenje kao u uvodnim odredbama.

Internet stranica znači www.trepavice.hr.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

Potrošač je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača, svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prigovor znači pisani prigovor potrošača to jest – prigovor kojeg potrošač upućuje Društvu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu.

Prodavatelj je MAJESTIC TRADE d.o.o., Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb

Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor sklopljen između Društva i treće osobe – Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Svi gore navedeni Izrazi imaju neutralno rodno značenje. Pojmovi koji uključuju jedninu uključuju i množinu (i obrnuto).

Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrjebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za potrošača.

Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

I.c Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019; u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

I.d Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“).

Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao i/ili razumio ove Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u poslovnici Društva, Prodavatelj se obvezuje prije zaključenja kupnje informirati Kupca o ovim Uvjetima te mjestu gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti , kao i biti predan primjerak ovih Uvjeta kupcu, koji preuzimanjem robe potvrđuje njihov primitak.

II CIJENA I UVJETI PRODAJE

II.a U slučaju pogrešno označene cijene koju Prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavatelj se obvezuje o istome bez odgađanja obavijestiti kupca, ukoliko se kupac ne slaže sa ispravnom cijenom narudžba se raskida a Prodavatelj proizvod nije dužan isporučiti, Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

II.b Prodavatelj nastoji dati što bolji i točniji opis i sliku proizvoda. Unatoč tome, nije moguće garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode.

II.c Dostava i rok isporuke

Dostava za područje Republike Hrvatske vrši se putem dostavnih službi, i to putem:

1) GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o.,

2) OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.

3) Hrvatska Pošta d.d.

4) DPD Croatia d.o.o.

Prodavatelj se obvezuje zaprimljene narudžbe radnim danom obraditi odmah a najkasnije u roku od 48 sati te iste dostaviti dostavnoj službi najkasnije u roku od 72 sati od obrade. Narudžbe zaprimljene neradnim danom ili na kraju radnog vremena biti će obrađene idući radni dan ili najkasnije u roku od 48 sati.

Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te iznosi od 5 – 10 dana a u nepredvidivim situacijama do 45 dana.

II.d Troškovi dostave

Dostava za sve narudžbe iznad 500 kuna kupljene u trepavice.hr internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske. Trošak dostave za narudžbe manje od 500 kuna iznosi 25 kuna.

U razdoblju trajanja akcije Black Friday moguće je očekivati produljeno trajanje vremena dostave.

VAŽNA NAPOMENA:

Za vrijeme trajanja izvanredne situacija u vrijeme Covida-19 (korona virusa), moguće je produljeno trajanje vremena dostave. Ako želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo vas da to napišete pod NAPOMENA kako bi mogli vašu želju mogli prenijeti dostavnoj službi.

Ako se odlučite na kupovinu možete odabrati dostavu ili osobno preuzimanje. Robu je moguće preuzeti na adresi sjedišta obrta, Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb

, a jedini uvjet kod osobnog preuzimanja je prethodna najava na telefon ili dogovor putem e-maila info@trepavice.hr.

II.e Načini plaćanja

  • Putem virmana i opće uplatnice
  • Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača
  • Karticama Visa, Maestro, MasterCard
  •   

II.f. Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje virmanom ili općom uplatnicom na vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe. Djelatnici trepavice.hr Internet trgovine kontaktirati će Vas po potrebi.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

  • Uplata na iban MAJESTIC TRADE d.o.o.: HR1823400091111158573
  • Poziv na broj: broj ponude
  • Primatelj: MAJESTIC TRADE d.o.o., Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb

Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.

II.g Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućuje vam da narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja robe u našem skladištu. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

II.h Karticama Maestro, MasterCard i Visa

Ako ste odabrali plaćanje kreditnom karticom, na sigurnoj stranici Corvus odaberete vrstu kreditne kartice kojom plaćate (Maestro, MasterCard, Visa) te upišete podatke o vlasniku kreditne kartice i ostale potrebne podatke.

  • Jednokratno plaćanje Visa, MasterCard i Maestro karticama
  • Obročno plaćanje Visa i MasterCard karticama Zagrebačke banke do 12 rata uz minimalan iznos kupovine od 100,00 kuna.


III WEB SHOP KUPOVINA/UGOVOR NA DALJINU – TRENUTAK ZAKLJUČENJA UGOVORA NA DALJINU

III.a Trajanje ugovora

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe, uz primjenu donjih odredbi ove točke III.a.

Ugovor se smatra ispunjenim/konzumiranim u trenutku kad je kupac platio proizvod, osim ako u samom ugovoru o kupoprodaji nije drugačije navedeno.

Proizvodi koje Kupac stavi u košaricu nisu rezervirani za tog Kupca. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde roka isporuke i plaćanja od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten, te se Prodavatelj ovim putem odmah i unaprijed ispričava zbog neugodnosti koje vam navedena situacija može prouzročiti. Prodavatelj je u tom slučaju obvezan ponuditi vam mogućnost otkaza narudžbe, djelomičnog otkaza narudžbe odnosno djelomičnog ispunjenja (za slučaj da se radi o više naručenih proizvoda) ili Vam ponuditi opciju da pričekate s narudžbom odnosno ispunjenjem iste ukoliko takva opcija postoji

III.b u slučaju spora oko isporuke pojedinog proizvoda, Prodavatelj i kupac će nastojati sve sporove riješiti mirnim putem. Sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini koji se odnosi na sve vlasnike internet trgovina u cijeloj EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, Prodavatelj također pruža mogućnost rješavanja eventualnih sporova s potrošačima prilikom online kupovine putem „Online dispute resolution platforme“. Ova on-line platforma dostupna je isključivo potrošačima, dakle ne i trgovačkim društvima.

Više informacija pronađite OVDJE. Platforma je aktivna od 15.2.2016. godine. Novom internetskom platformom jača povjerenje u kupnju putem interneta te se tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

IV REKLAMACIJE I PRIGOVORI POTROŠAČA

IV.a Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten Društvu podnijeti Prigovor. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ”Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pisanim putem na adresu: MAJESTIC TRADE d.o.o. , Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: info@trepavice.hr. Na zaprimljeni prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

IV.b U slučaju prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda Prodavatelj Prigovore razmatra, te eventualno uvažava, sukladno specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio. Svaki proizvod za koji je zaprimljen Prigovor dostavlja se u ovlašteni servis na pregled. Prodavatelj proizvode u trgovini ne mijenja prije nego li su isti pregledani putem ovlaštenog servisa. Proizvodi u trgovini Društva se ne ispituju u odnosu na osnovnu funkcionalnost niti se može detektirati kvar na licu mjesta.

IV.c Servis i rezervne dijelove za uređaje osigurava ovlašteni zastupnik za Republiku Hrvatsku za svaki pojedini proizvod. Neispravni uređaj Kupac može dostaviti neposredno u ovlašteni servis ili ga dostaviti neposredno kod Prodavatelja u poslovnicu nakon čega će isti biti proslijeđen u ovlašteni servis. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, jamstveni list, točan opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu navedenog proizvoda.

IV.d Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog udara groma, prevelikog napona ili zbog istrošenosti uređaja. Radi izbjegavanja svakog nesporazuma, prilikom isporuke dužnost je Kupca da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kojem slučaju će proizvod biti odmah zamijenjen.

Ukoliko se Prigovor odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača Prodavatelj se obvezuje Kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.

U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

IV.e Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.

V MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI

V.a Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kupac je prilikom preuzimanja pošiljke dužan pregledati pakiranje proizvoda jer se naknadno fizičko oštećenje neće priznati.

V.b U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na stvari Kupac ima pravo, po svom izboru zahtijevati od Prodavatelja:

a) Da ukloni nedostatak,
b) Da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
c) Sniženje cijene ili
d) Izjaviti da raskida ugovor.

U svakom slučaju, sukladno primjenjivom propisima, Kupac pridržava i pravo na naknadu štete, s time da se ovim uvjetima izričito isključuje odgovornost za naknadu štete za izgubljenu dobit.

Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.

V.c UKLANJANJE NEDOSTATKA I PREDAJA STVARI BEZ NEDOSTATKA

Uklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom IV „REKLAMACIJE/PRIGOVORI“.
Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka.

U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

V.d SNIŽENJE CIJENE

U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istom stvari, potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.

V.e UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail info@trepavice.hr ili poštom preporučeno s povratnicom na adresu: MAJESTIC TRADE d.o.o., Ulica Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu elektroničku poštu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali elektroničkom poštom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i sljedeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten te se nalazi u originalnoj ambalaži.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama na adresu MAJESTIC TRADE d.o.o., Ulica Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

6. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je (pri čemu pojam roba ima jednako značenje pojmu proizvoda):

1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

POSEBNA NAPOMENA: Kupac – pravna osoba ima pravo raskinuti ugovor o kupoprodaji jedino ukoliko je Prodavatelju ostavio naknadi rok za ispunjenje ugovora, odnosno u slučaju postojanja nedostatka rok za predaju stvari bez nedostatka, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene, a Prodavatelj u naknadno ostavljenom roku nije postupio sukladno uputi Kupca. Kupac – pravna osoba ima pravo raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ukoliko ga je Prodavatelj obavijestio da neće ispuniti ugovor ili iz okolnosti slučaja navedeno proizlazi. U svemu ostalome, za kupce – pravne osobe primjenjuju se gornje odredbe koje vrijede za fizičke osobe/potrošače.

VI IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:

– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
– Profi Test d.o.o, Centrom za mirenje, Medijator, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, ž
medijator@medijator.com.hr
– Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1,
hup@hup.hr.
– Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

Online rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem sljedeće poveznice: https://webgate.ec.europa.eu.

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

VII OSTALO

VII.a Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i ispravnim, no Prodavatelj ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama.
U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 24 sata od trenutka obavijesti isporuke.

VII.b Internet stranice su u vlasništvu Prodavatelja. Za vrijeme korištenja Internet stranice primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama Prodavatelja bez prethodne najave.

Sav sadržaj na Internet stranici kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi i podaci vlasništvo su Društva ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Internet stranici je vlasništvo Društva ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

VII.c Korisnik koji koristiti Internet stranicu, je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računalu Korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka.

Kada Korisnik posjeti Internet stranicu ili pošalje elektronsku poštu (e-mail) Prodavatelju, komunicira elektronski s Prodavateljem. Ovime Korisnik pristaje na elektronsku komunikaciju s obrtm. Prodavatelj komunicira s Korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na Internet stranici. Navedenim postupanjem Korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.

VII.d Korisnici mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

VII.e Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, Korisnik mora obavijestiti Prodavatelja o navedenom.

VII.f Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na Internet stranici su vlasništvo Prodavatelja. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, uređaj predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada uređaj bude predan u posjed prijevozniku.

VII.g Prodavatelj ulaže napore da Internet stranicu održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do internet stranice, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo Korisnicima pristup sajtu ako smatra da Korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.

Prodavatelj osim isključenja Korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete i ostala pravila važeća na Internet stranici može zahtijevati naknadu sve štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit koju Prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih Uvjeta.

VIII IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ova Internet stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. kupci proizvoda se izričito slažete da koristite Internet stranicu na vlastitu odgovornost i osobni rizik.

obrt ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, da su ova Internet stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane društva nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. obrt nije odgovorno za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem ove stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.

obrt nije odgovorno za radnje trećih osoba.

IX JAMSTVO PROIZVOĐAČA

IX.a Svi proizvodi kupljeni od strane Prodavatelja imaju jamstvo. Većina proizvoda, ovisno od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan, na vlastiti rizik i odgovornost, čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

IX.b Prodavatelj jamči ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač za proizvode koje je Kupac kupio direktno od Prodavatelja sukladno općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač pojedinih artikala.

Proizvođač proizvoda jamstvom jamči besplatan popravak kupljenog proizvoda u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davaoc jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Vam vratiti novac. Jamstveni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom.

24.07.2020