Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama na adresu  IZABELA MAKE UP, OBRT ZA USLUGE, VL. IZABELA ŽALAC, Jaruščica 5A (Lokal 6), 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.